Вівторок, 12.11.2019, 02:10

  37

  Головна | RSS

  Каталог статей

  Головна » Статті » Архів

  Робоча програма курсу Системне програмування
  Модуль1. Основні концепції операційних систем
  Поняття операційної системи, її призначення та функції. Поняття операційної системи. Призначення операційної системи. Операційна система як розширена машина . Операційна система як розподілювач ресурсів. Історія розвитку операційних систем. Класифікація сучасних операційних систем. Функціональні компоненти операційних систем. Керування процесами й потоками. Керування пам'яттю. Керування введенням-виведенням. Керування файлами та файлові системи. Мережна підтримка. Безпека даних. Інтерфейс користувача.
  Модуль 2. Архітектура операційних систем
  Базові поняття архітектури операційних систем. Механізми і політика. Ядро системи. Привілейований режим і режим користувача. Системне програмне забезпечення. Реалізація архітектури операційних систем. Монолітні системи. Багаторівневі системи. Системи з мікроядром. Концепція віртуальних машин. Операційна система та її оточення. Взаємодія ОС і апаратного забезпечення. Взаємодія ОС і виконуваного програмного коду. Особливості архітектури: UNIX і Linux. Базова архітектура UNIX. Архітектура Linux. Особливості архітектури: Windows ХР. Компоненти режиму ядра. Компоненти режиму користувача. Об'єктна архітектура Windows ХР.
  Модуль 3. Керування процесами і потоками.
  Базові поняття процесів І потоків. Процеси і потоки в сучасних ОС. Моделі процесів і потоків. Складові елементи процесів і потоків. Багатопотоковість та її реалізація. Поняття паралелізму. Види паралелізму. Переваги і недоліки багатопотоковості. Способи реалізації моделі потоків. Стани процесів і потоків. Опис процесів і потоків. Керуючі блоки процесів і потоків. Образи процесу і потоку. Перемикання контексту й обробка переривань. Організація перемикання контексту. Обробка переривань. Створення і завершення процесів І потоків. Створення процесів. Ієрархія процесів. Керування адресним простором під час створення процесів. Особливості завершення процесів. Синхронне й асинхронне виконання процесів. Створення і завершення потоків. Керування процесами в UNIX і Linux. Образ процесу. Ідентифікаційна інформація та атрибути безпеки процесу. Керуючий блок процесу. Створення процесу. Завершення процесу. Запуск програми. Очікування завершення процесу. Сигнали. Керування потоками в Linux. Базова підтримка багатопотоковості. Особливості нової реалізації багатопотоковості в ядрі Linux. Потоки ядра Linux. Програмний інтерфейс керування потоками POSIX. Керування процесами у Windows ХР. Складові елементи процесу. Структури даних процесу. Створення процесів. Завершення процесів. Процеси і ресурси. Таблиця об'єктів процесу. Програмний інтерфейс керування процесами Win32 АРІ. Керування потоками у Windows ХР. Складові елементи потоку. Структури даних потоку. Створення потоків. Особливості програмного інтерфейсу потоків
  Модуль 4. Планування процесів і потоків
  Загальні принципи планування. Особливості виконання потоків. Механізми і політика планування. Застосовність принципів планування. Види планування. Довготермінове планування. Середньотермінове планування. Короткотермінове планування. Стратегії планування. Витісняльна і невитісняльна багатозадачність. Алгоритми планування. Планування за принципом FIFO. Кругове планування. Планування із пріоритетами. Планування на підставі характеристик подальшого виконання. Багаторівневі черги зі зворотним зв'язком. Лотерейне планування. Реалізація планування в Linux. Планування процесів реального часу в ядрі. Традиційний алгоритм планування. Сучасні підходи до реалізації планування. Програмний інтерфейс планування. Реалізація планування у Windows ХР. Планування потоків у ядрі. Програмний інтерфейс планування
  Модуль 5. Взаємодія потоків
  Основні принципи взаємодії потоків. Основні проблеми взаємодії потоків. . Проблема змагання. Критичні секції та блокування. Базові механізми синхронізації потоків. Семафори. М'ютекси. Умовні змінні та концепція монітора. Блокування читання-записування. Синхронізація за принципом бар'єра. Взаємодія потоків у Linux. Механізми синхронізації ядра Linux. Синхронізація процесів користувача у Linux. Ф'ютекси. Взаємодія потоків у Windows ХР. Механізми синхронізації потоків ОС. Програмний інтерфейс взаємодії Win32 АРІ
  Модуль 6. Міжпроцесова взаємодія
  Види міжпроцесової взаємодії. Методи розподілюваної пам'яті. Методи передавання повідомлень. Технологія відображуваної пам'яті. Особливості міжпроцесової взаємодії. Базові механізми міжпроцесової взаємодії. Міжпроцесова взаємодія на базі спільної пам'яті. Основи передавання повідомлень. Технології передавання повідомлень.
  Модуль 7. Практичне використання багатопотоковості
  Взаємні блокування. Умови виникнення взаємних блокувань. Запобігання взаємним блокуванням на рівні ОС. Запобігання взаємним блокуванням у багатопотокових застосуваннях. Взаємні блокування і модульність програм. Дії у разі виявлення взаємних блокувань. Інші проблеми багатопотокових застосувань. Інверсія пріоритету. Ступінь деталізації блокувань. Відмови в обслуговуванні. Використання потоків для організації паралельних обчислень. Підхід ведучого-веденого. Підхід портфеля задач. Підхід конвеєра. Реалізація моделювання динамічних систем. Приклад моделювання. Генерування випадкових чисел і відлік системного часу . Особливості задач Імітаційного моделювання
  Модуль 8. Керування оперативною пам'яттю
  Основи технології віртуальної пам'яті. Поняття віртуальної пам'яті. Проблеми реалізації віртуальної пам'яті. Фрагментація пам'яті. Логічна і фізична адресація пам'яті. Підхід базового І межового регістрів. Сегментація пам'яті. Особливості сегментації пам'яті. Реалізація сегментації в архітектурі ІА-32. Сторінкова організація пам'яті. Базові принципи сторінкової організації пам'яті. Порівняльний аналіз сторінкової організації пам'яті та сегментації. Багаторівневі таблиці сторінок. Реалізація таблиць сторінок в архітектурі ІА-32. Асоціативна пам'ять. Сторінково-сегментна організація пам'яті. Реалізація керування основною пам'яттю: Linux. . Використання сегментації в Linux. Формування логічних адрес. Сторінкова адресація в Linux. Розташування ядра у фізичній пам'яті. Особливості адресації процесів і ядра. Використання асоціативної пам'яті. Реалізація керування основною пам'яттю; Windows ХР. Сегментація у Windows ХР. Сторінкова адресація у Windows ХР. Особливості адресації процесів і ядра. Структура адресного простору процесів і ядра
  Причини використання диска під час керування пам'яттю. Поняття підкачування. Завантаження сторінок на вимогу. Особливості підкачування сторінок. . Апаратна підтримка підкачування сторінок. Поняття сторінкового переривання. Продуктивність завантаження на вимогу. . Проблеми реалізації підкачування сторінок. Заміщення сторінок. Оцінка алгоритмів заміщення сторінок. Рядок посилань. Алгоритм FIFO. Оптимальний алгоритм. Алгоритм LRU. Годинниковий алгоритм. Буферизація сторінок. Глобальне і локальне заміщення сторінок. Блокування сторінок у пам'яті. Фонове заміщення сторінок. Зберігання сторінок на диску. Пробуксовування і керування резидентною множиною. Поняття пробуксовування. Локальність посилань. Поняття робочого набору. Модель робочого набору. Практичні аспекти боротьби з пробуксовуванням. Реалізація віртуальної пам'яті в Linux. Керування адресним простором процесу. Організація заміщення сторінок. Реалізація віртуальної пам'яті в Windows ХР. Віртуальний адресний простір процесу
  Організація заміщення сторінок
  Модуль 10. Динамічний розподіл пам'яті
  Динамічна ділянка пам'яті процесу. Особливості розробки розподілювачів пам'яті. фрагментація у разі динамічного розподілу пам'яті.. Структури даних розподілювачів пам'яті. Послідовний пошук підходящого блоку. Алгоритм найкращого підходящого. Алгоритм першого підходящого. Порівняння алгоритмів послідовного пошуку підходящого блоку. Ізольовані списки вільних блоків. Проста ізольована пам'ять. Ізольований пошук підходящого блока. Системи двійників. Підрахунок посилань і збирання сміття. Підрахунок посилань. Збирання сміття. Реалізація динамічного керування пам'яттю в Linux. Розподіл фізичної пам'яті ядром. Керування динамічною ділянкою пам'яті процесу. Реалізація динамічного керування пам'яттю в Windows ХР. Системні пули пам'яті ядра. Списки передісторії. Динамічні ділянки пам'яті
  Модуль 11. Логічна організація файлових систем
  Поняття файла і файлової системи. Поняття файла. Поняття файлової системи. Типи файлів. Імена файлів. Організація інформації у файловій системі. Розділи. Каталоги. Зв'язок розділів І структури каталогів. Зв'язки. Жорсткі зв'язки. Символічні зв'язки. Атрибути файлів. Операції над файлами і каталогами. `Підходи до використання файлів процесами. Загальні відомості про файлові операції. Файлові операції POSIX. Файлові операції Win32 АРІ. Операції над каталогами. Міжпроцесова взаємодія на основі Інтерфейсу файлової системи. Файлові блокування. Файли, що відображаються у пам'ять
  ПоіменованІ канали
  Модуль 12. Фізична організація і характеристики файлових систем
  Базові відомості про дискові пристрої. Принцип дії жорсткого диска. Ефективність операцій доступу до диска. Розміщення інформації у файлових системах. Фізична організація розділів на диску. Основні вимоги до фізичної організації файлових систем. Неперервне розміщення файлів. Розміщення файлів зв'язними списками. Індексоване розміщення файлів. Організація каталогів. Облік вільних кластерів. Продуктивність файлових систем. Оптимізація продуктивності під час розробки файлових систем. Кешування доступу до диска. Дискове планування. Надійність файлових систем. Резервне копіювання. Запобігання суперечливостям і відновлення після збою. Журнальні файлові системи
  Модуль 13. Реалізація файлових систем
  Інтерфейс віртуальної файлової системи VFS. Основні функції VFS. Загальна організація VFS. Об'єкти файлової системи. Доступ до файлів із процесів. Файлові системи ext2fs і ext3fs. Файлова система ext2fs. Особливості файлової системи ext3fs. Файлова система . Файлові системи лінії FAT. Файлова система NTFS. . Розміщення інформації на диску. Стискання даних. Забезпечення надійності . . Особливості кешування у Windows ХР. Системний реєстр Windows ХР. . Логічна структура реєстру. Фізична організація реєстру. Програмний інтерфейс доступу до реєстру
  Модуль 14. Виконувані файли
  Загальні принципи компонування. Статичне компонування виконуваних файлів. Об'єктні файли. Компонувальники і принципи їх роботи. . Завантаження виконуваних файлів за статичного компонування. Динамічне компонування. Поняття динамічної бібліотеки. Переваги І недоліки використання динамічних бібліотек. Неявне і явне зв'язування. Динамічні бібліотеки та адресний простір процесу. Особливості об'єктного коду динамічних бібліотек. Точка входу динамічної бібліотеки . Структура виконуваних файлів. Виконувані файли в Linux. Формат ELF. Динамічне компонування в Linux. Автоматичний виклик інтерпретаторів. Виконувані файли у Windows ХР. Формат РЕ. Динамічне компонування у Windows ХР. Зворотна сумісність DLL у Windows 2000 і Windows ХР
  Модуль 15. Керування пристроями введення-виведення
  Завдання підсистеми введення-виведення . Забезпечення ефективності доступу до пристроїв. Забезпечення спільного використання зовнішніх пристроїв. Універсальність інтерфейсу прикладного програмування. Універсальність інтерфейсу драйверів пристроїв. Організація підсистеми введення-виведення. Символьні, блокові та мережні драйвери пристроїв. Відокремлення механізму від політики за допомогою драйверів пристроїв. Способи виконання операцій введення-виведення. Опитування пристроїв. Введення-виведення, кероване перериваннями. Прямий доступ до пам'яті . Підсистема введення-виведення ядра. Планування операцій введення-виведення. Буферизація. Введення-виведення із розподілом та об'єднанням . Спулінг. Обробка помилок. Введення-виведення у режимі користувача. Синхронне введення-виведення. Багатопотокова організація введення-виведення. Введення-виведення із повідомленням. Асинхронне введення-виведення. Порти завершення введення-виведення. Таймери і системний час. Керування системним часом. Керування таймерами відкладеного виконання. Керування введенням-виведенням: UNIX і Linux. Інтерфейс файлової системи. Передавання параметрів драйверу. Структура драйвера. Виконання операції введення-виведення для пристрою. Переспрямування потоків введення-виведення. Використання каналів. Графічний інтерфейс користувача . Інтерфейс віконної та графічної підсистеми Windows ХР. Система X Window. Процеси без взаємодії із користувачем. Фонові процеси на основі POSIX. Служби Windows ХР
  Модуль 18. Захист інформації в операційних системах
  Основні завдання забезпечення безпеки. Базові поняття криптографії. Поняття криптографічного алгоритму і протоколу. Криптосистеми з секретним ключем. Криптосистеми з відкритим ключем. Гібридні криптосистеми. Цифрові підписи. Сертифікати. Принципи аутентифікації і керування доступом. Основи аутентифікації. Основи керування доступом. Аутентифікація та керування доступом в UNIX . Облікові записи користувачів. Аутентифікація. Керування доступом. Аутентифікація і керування доступом у Windows ХР. Загальна архітектура безпеки. Аутентифікація. Керування доступом. Аудит. Загальні принципи організації аудиту. Робота із системним журналом UNIX. Журнал подій Windows ХР. Локальна безпека даних. Принципи шифрування даних на файлових системах. Підтримка шифрувальних файлових систем у Linux. Шифрувальна файлова система Windows ХР. Мережна безпека даних. Шифрування каналів зв'язку. Захист Інформації на мережному рівні. Захист інформації на транспортному рівні. Атаки і боротьба з ними. Переповнення буфера. Відмова від обслуговування. Квоти дискового простору. Зміна кореневого каталогу застосування
  Категорія: Архів | Додав: LinkHome (08.09.2008) | Автор: Шепелюк Г.С.
  Переглядів: 9770 | Коментарі: 67 | Рейтинг: 4.0/8
  Всього коментарів: 8
  8 Andneysl  
  бесплатно онлайн без ограничений.Выбор порно видео по категориям и тегам.
  На портале большой и бесплатный архив порно видео с возможностью просмотра онлайн в хорошем качестве.

  7 Tanyawouck  
  Официальное зеркало pornhub уже давно не работает... По этому решил поделится smile
  Представляю вашему вниманию замену или вот вам зеркало pornhub - http://deutsche-porno-filme.com

  p.s. это не точное зеркало pornhub, а только сайт с порно видео, сильно не пинайте smile

  6 777  
  angry

  5 666  
  а сам материал есть?

  4 Вікт_ORI _я  
  wink

  3 mis COLDEN STAR  
  cry cry cry cry

  2 рптвпттр  
  еіупккеп

  1 парвіполр  
  wacko

  Ім`я *:
  Email *:
  Усі смайли
  Код *:
  Форма входу
  Категорії розділу
  Архів [14]
  Наше опитування
  Твій рівень знань
  Всього відповідей: 45
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0